กิจกรรม


ไหว้ครู ปี 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:34โดยโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 01:38 ]


โรงเรียนบ้านาเสียวหนองชาติได้จัดกิจกรรมไหว้ครู  วันพฤหัสบดี  ที่   9   มิถุนายน  2559

เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์4 ก.ค. 2556 21:20โดยลัดดา ชนะจอก

 
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
 

การสานมวยนึ่งข้าว

โพสต์7 พ.ค. 2556 21:02โดยพิศมัย ศรีอาจ

กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่  (การสานมวยนึ่งข้าว)  เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ

การทำกระทง

โพสต์7 พ.ค. 2556 20:32โดยพิศมัย ศรีอาจ

การทำกระทงในวันลอยกระทง
 
 
 

1-4 of 4