การสานมวยนึ่งข้าว

โพสต์7 พ.ค. 2556 21:02โดยพิศมัย ศรีอาจ
กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่  (การสานมวยนึ่งข้าว)  เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ
Comments