เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โพสต์4 ก.ค. 2556 21:20โดยลัดดา ชนะจอก
 
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
 
Comments