นัดเปิดภาคเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ เปิดภาคเรียนที่ 1/57 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557