การสานมวยนึ่งข้าว

วันที่โพสต์: 8 พ.ค. 2013, 4:02:10

กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่ (การสานมวยนึ่งข้าว) เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ