เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่โพสต์: 5 ก.ค. 2013, 4:20:50

เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ