ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ หมู่ 5 บ้านนาเสียว อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 โทร : 044-870-526