ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เปิดภาคเรียน ที่1/57 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติเปิดภาคเรียน ที่1/57 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
  ส่ง 29 เม.ย. 2557 06:47 โดย เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
 • กำหนดเปิดภาคเรียน กำหนดการเปิดภาคเรียน  วันที่  13  พฤษภาคม  2556  นักเรียนใส่ชุดนักเรียน
  ส่ง 7 พ.ค. 2556 20:40 โดย พิศมัย ศรีอาจ
 • นัดเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ เปิดภาคเรียนที่ 1/57 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:47 โดย จำนงค์ มณีโชติ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • ไหว้ครู ปี 2559 โรงเรียนบ้านาเสียวหนองชาติได้จัดกิจกรรมไหว้ครู  วันพฤหัสบดี  ที่   9   มิถุนายน  2559
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:38 โดย โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2556 21:20 โดย ลัดดา ชนะจอก
 • การสานมวยนึ่งข้าว กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่  (การสานมวยนึ่งข้าว)  เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 23:35 โดย จำนงค์ มณีโชติ
 • การทำกระทง การทำกระทงในวันลอยกระทง    
  ส่ง 7 พ.ค. 2556 20:32 โดย พิศมัย ศรีอาจ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ


วันที่ & เวลา